استراتژی ها

strategies

SetakSoft co.

استراتژی کلان

 • ایجاد و ارتقا ظرفیت هاى ساختارى و تشکیلاتى براى درک بهتر و جامع تر نیازی های جامعه اطلاعاتی کشور و برنامه ریزی جهت ارایه راه حل هاى جامع مبتنى بر خواسته ها
 • گسترش حوزه های فعـالیت و پوشش تمامی زمینـه هـاى مرتبـط با صنعـت فناوری اطلاعات(IT)
 • به کارگیرى توان و دانش فنى شرکت هـاى فعال در این صنعت جهت هم افزایی تخصصی
 • انتقال فناوری های جدید در عرصه فنـاورى اطلاعـات به کشــور و تـلاش برای بومى سـازى آن
 • تاکید بر استقلال مالى و سودآورى هریک از زمینه هاى کلان فعالیت و نیز مجموعه آن ها
 • تلاش در جهت پیوستن به پیش قراولان صنعت فناوری اطلاعات کشور و تثبیت جایگاه دائمی برای شرکت در این زمنیه

استراتژی اجرایی

 • تثبیت و توسعه روند تولید محصول منطبق بر بالاترین استانداردهاى پشتیبانى، از طریـق ارتباط مستقیم با منابع و عرضه کنندگان استانداردها
 • ایـجاد و توسعه ظرفیت اجرایی شرکت جهت ارتقای سطح ارائه راه حل ها، طراحی و تولید سیسـتمـهاى جامع و یکپارچـه
 • فعالیت و ایجــاد ساختـارهاى مناسـب درون سازمانی برای پوشش نیاز های بازار بر حسـب زمـینه هاى مختلف فعالیـت های کاربردى
 • عرضه سیستم هاى کاربـردى یکپـارچه از طریـق تلفیق سیستمهاى کاربردى سنتى موجود و نیازهای صنعتی جدید در محیط هاى بروز شده
 • بوجود آوردن امکانات تبادل الکترونیکى اطلاعات بین نرم افزارهای کاربردى
 • استفاده از متدولوژیى هاى مبتنى بر معمـارى های چند لایـه
 • ایجاد برنامـه های کاربردى با استفـاده از مهارتهاى مبتنى بر استانداردهای نرم افزارهای آزاد/متن باز و پشتیبانی از آنها (FOSS)

استراتژی هدف به هدف

 • ترویج فرهنگ کار گروهی و پیشگیری به جای اصلاح به منظور هم افزائی توانمندی ها
 • ایجاد مکانیزم های انگیزشی و ساختار مناسب و فضای تعامل و برخورد اندیشه برای بهره گیری از مشارکت کارکنان در زمینه ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات و بهبود مستمر فرآیندها
 • ارتقاء کیفیت خدمات از طریق بکارگیری دانش روز و تجهیز شرکت به روشها و فنون و ابزارهای نوین مدیریت
 • جذب کارشناسان جوان، متخصص، فرهیخته و متعهد
 • ارتقاء دانش فنی و مهارتهای کارکنان و ایجاد شرایط مناسب جهت رشد و خلاقیت آنان از طریق توجه به امر آموزش
 • رعایت مقررات و الزامات قانونی و استانداردهای فنی در طراحی، تولید و ارائه خدمات
 • تلاش در جهت تولید ارزش افزوده و تسهیل کارها برای مشتریان به هنگام طراحی و ارائه خدمات به منظور افزایش رضایت مندی آنان