افتخارات و دستاوردها

Honors and achievements

SetakSoft co.
1397
 • شرکت تقدیر شده از سوی استاندار آ.ش
  تبريز- آبان ۹۷
 • تقدیر شده از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان آ.ش
  تبریز- مهر ۹۷
1396
 • کارآفرین برتر جشنواره کارآفرینان دانشگاه جامع علمی و کاربردی
  تبريز- آبان ۹۶
1394
 • طرح و فناور برتر استان
  تبريز- آبان ۹۴
 • برگزیده دومین جشنواره ربع رشیدی
  تبريز- آبان ۹۴
1393
 • فناور برتر استان
  تبريز- آذر ۹۳
 • واحد برتر پارک علم و فناوري
  تبريز- آذر ۹۳
 • برگزيده جشنواره پژوهش سهند
  تبريز- خرداد ۹۳
1392
 • منتخب جشنواره اختراعات
  اردبيل- مرداد ۹۲
 • منتخب ITIEC 2013
  تهران- خرداد ۹۲
 • لوح اقتصاد الکترونيکي
  تهران- ارديبهشت ۹۲
 • واحد برتر فناوري
  تبريز- بهمن ۹۲
1390
 • تقدير استاندار آ.ش
  تبريز- آبان ۹۰
 • برگزيده جشنواره علم تا عمل
  تهران- شهريور ۹۰
 • کارآفرين برتر
  تبريز- تير ۹۰
 • واحد نمونه استاندارد ملي
  تهران- ارديبهشت ۹۰
1389
 • فناور برتر کشور
  تهران- آذر ۸۹
 • برگزيده حوزه صنعت
  تهران- خرداد ۸۹
 • واحد برتر نظام اداري الکترونيک
  تهران- تير ۸۹
 • لوح تقدير رياست جمهوري
  تهران- مهر ۸۹
1388
 • منتخب جشنواره گره زرين
  تبريز- دي ۸۸
 • واحد برتر کودک الکترونيک
  تهران- خرداد ۸۸
 • تقدير کنفرانس امنيت
  تهران- مهر ۸۸
 • واحد برتر نظام اداري
  تهران- تير ۸۸
1387
 • جشنواره اقتصاد سبز
  تهران- مهر ۸۷
 • پژوهش برتر حوزه مديريت شهري
  تهران- تير ۸۷
 • تقدير کنفرانس بانکداري
  تهران- اسفند ۸۷