دوشنبه, دي 29, 1399
بولتن | اخبار و مقالات شرکت ستاک
  • مهندس صابر فیضی

    تولید فناوری و پرداختن به مباحث کاربردی آن صبر و پشتکار زیادی می خواهد، امیدوارم در این زمینه حوصله کافی را داشته باشید. که در اینصورت حتما شرکت موفقی خواهید بود.
    منبع: مدیرعامل سابق شرکت مخابرات ایران  |   تعداد نظرات: 0  |  تعداد بازدیدها: 13329
  • سردار قائمی

    حرکتی که در زمینه تولید نرم افزار آغاز کرده اید، حرکت عالی و سازنده ای است، توصیه میکنم مقصد را در همین وضعیت فعلی خلاصه نکنید و دائم برای تولید فناوری تلاش نمائید.
    منبع: معاونت سازمان پدافند غير عامل كشور  |   تعداد نظرات: 0  |  تعداد بازدیدها: 12378
مجوزهای فعالیت و عضویت در مجامع تخصصی | مستندات مربوط به مجوزها و انجمن های تخصصی را در صفحه "معرفی ستاک> مجوزها و عضویت ها" مشاهده نمائید.

عضو شرکت های دانش بنیان

عضو شرکت های دانش بنیان

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

سازمان مالیاتی کشور

اتحادیه کامپیوتر تبریز

رتبه ممتاز اتحادیه کامپیوتر

فن بازار ملی ایران

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انسیتیتوی جهانی IDTechEx

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی

انجمن مطالعات جامعه اطلاعاتی 

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

کميته فنی فناوری اطلاعات ایران

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

شبکه تحلیلگران فناوری کشور

انجمن بین اللملی Mifare

انجمن بین اللملی Mifare

پاراکلینیک فناوری اطلاعات

کنسرسیوم شرکتهای فاوا

انجمن تحقیق و توسعه ایران

انجمن تحقیق و توسعه ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

خانه نوآوران صنعت ایران

جشنواره وب ایران

شورای عالی اطلاع رسانی

بام فاوا شورای عالی اطلاع رسانی